Det gror stadig mer busk og kjerr i våre viktige turistlandskap. Bokkapittelet gir kunnskap om hvilken rolle det norske kulturlandskapet spiller for turistene som besøker det.

Den norske turisten misliker gjengrodde landskap, mens tyskeren og nederlenderen kan synes at en viss gjengroing gjør landskapet mer attraktivt. Dette kan sies å være essensen av funnene som Heidi Vinge og Bjørn Egil Flø presenterer i kapittelet. Datamaterialet er kvalitative intervjuer med både norske og utenlandske turister i Sogn, Valdres og Vesterålen.
Artikkelen er publisert i boka «Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst» redigert av Martin Rønningen og Terje Slåtten ved Høgskolen i Lillehammer.
Vinge, H. og Flø, B. E. (2012) På gjengrodde stier. Turisters forståelser av et landskap i endring. I: Martin Rønningen og Terje Slåtten (red.) Innovasjon og næringsutvikling i en reiselivskontekst. Bergen: Fagbokforlaget.
Du kan også lese om prosjektet i tidsskriftet International Innovation, her i PDF-form eller i forskningsglimtet «Reiseliv og kulturlandskap».
Kapittelet er skrevet som en del av forskningsprosjektet Cultour “Reiseliv og kulturlandskap: kjennetegn, forvaltning og opplevelser”. Forskningsprosjektet ledes av Norsk institutt for skog og landskap og Norsk senter for bygdeforskning. Norges Forskningsråd finansierer 80 prosent av prosjektet via programmet Natur og næring. Prosjektpartnere som finansierer de resterende 20 prosentene er: Norges Bondelag via jordbruksavtalen, Norsk Skogeierforbund via Skogtiltaksfondet, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.