Rapporten har undertittelen "En kvalitativ analyse av forståelse av kasting av mat hos to generasjoner kvinner", og undersøker hvordan kvinner forholder seg til datomerking og holdbarhet på mat, samt hvordan det å kaste eller å ikke kaste mat inngår som en del av et travelt hverdagsliv.

Funnene er at kvinnene i stor grad har tiltro til egne sanser når de vurderer matkvalitet, samtidig som de har et ideal om å unngå å kaste mat. Likevel er det uungåelig å kaste mat, både fordi matens holdbarhet ikke passer inn i kvinnenes tidsskjema, og fordi restemat oppfattes som lite spennende. Dermed utvikles en rekke ulike strategier for å omgå de negative følelsene som følger av å kaste mat. I liten grad finner rapporten forskjeller mellom generasjonene i handlinger og holdninger.

Rapporten bygger på Hege Müller Hvals masteroppgave i sosiologi, som ble levert ved NTNU i mai 2012.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.