I en ny artikkel i tidsskriftet Biomass & Bioenergy analyserer Magnar Forbord og Josten Vik ved Bygdeforskning og Bengt Gunnar Hillring ved Høgskolen i Hedmark grunner til fremvekst av bedrifter innen bioenergi i Norge. Det er bedrifter innen skogsektoren og med en lokal og regional forankring som studeres. Slike bedrifter bidrar til å oppfylle myndighetenes målsetting om doblet bioenergiandel i Norge innen 2020.

Et funn i studien var at de fem case-bedriftene dro fordeler av såkalt “economies of scope”. Dette betyr at de bruker de samme ressurser og har inntekter fra flere produksjonsgreiner, i dette tilfellet knyttet særlig til skogbruk. Det kan være som skogbruker, skogsentreprenør eller innen skog- og treindustri. I tillegg er nasjonale støtteordninger knyttet til fornybar energi helt vesentlige for bedriftenes investeringer i ulike deler av forsyningskjeden. Den tredje viktige faktoren for slike bedrifter er lokalt politisk engasjement, for eksempel gjennom tilrettelegging av infrastruktur. Lønnsomheten hos bedriftene må sies å være moderat, selv om fire av fem hadde overskudd i perioden 2008-2010.  
Artikkelen: Forbord, M., J. Vik and B. Hillring (2012). “Development of local and regional forest based bioenergy in Norway – Supply networks, financial support and political commitment”. Biomass and Bioenergy

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.