I en ny artikkel i tidsskriftet “Ocean & Coastal Management” studerer Jørund Aasetre ved Geografisk institutt (NTNU)/Asplan Viak og Jostein Vik ved Bygdeforskning kontroverser rundt etableringen og forvaltningen av nasjonale laksefjorder.

Aasetre og Vik studerer offentlige dokumenter, høringsuttalelser, pressemeldinger mv, og identifiserer to ulike rammer (frames) i diskursen. Bevaringsrammen (the conservation frame) og teknologirammen (the technology frame). Disse innrammingene av diskursen ser dels ut til å være utviklet som en del av prosessen mot etableringen av de nasjonale laksefjordene og dels som redskap av de ulike aktørene i striden om hvordan utfordringer i laksenæringa skal håndteres. 
Artikkelen er skrevet som en del av prosjektet: «Governance, forvaltning og implementering av integrert bruk- og vernpolitikk», finansiert av Norges forskningsråd. 
Hele artikkelen kan leses her: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569112002402
Foto: Odd Roger Langørgen/Bygdeforskning

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.