Bygdeforskning kommer på en sterk tredjeplass av alle 51 norske forskningsinstitutter i en oversikt over publikasjonspoeng pr forskerårsverk for 2011. Det er bare PRIO og NUPI som kommer bedre ut enn Bygdeforskning.

Bygdeforskning oppnådde 1,73 poeng pr forskerårsverk i 2011, mens gjennomsnittet for alle instituttene var 0,58 poeng.
Publisering kan variere betydelig fra år til år. Derfor kan et gjennomsnitt over tre år gi et mer stabilt bilde. For perioden 2008-2011 ligger Bygdeforskning på 11. plass av i alt 51 institutter i publikasjonspoeng pr forskerårsverk. Dette viser at instituttet holder et svært høyt nivå også over tid.
Kilder: Forskningsbarometeret 2012 og Forskningsrådets årsrapporter for forskningsinstituttene.
 – Dette er resultatet av et bevisst arbeid for å styrke publisering ved instituttet og en stor innsats fra de ansatte, sier direktør Egil Petter Stræte. Vi er svært godt fornøyd med resultatet, og det viser at vi kan sammenlignes med hvem som helst når det gjelder vitenskapelig publisering.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.