Lars Rønning og Gunn-Turid Kvam har bidratt med kapitlet "Etablering og utvikling av regionale matnettverk" i boken "Lokal og regional mat - Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder" utgitt på Akademika Forlag (tidl. Tapir akademiske Forlag).

I kapitlet blir de fire matnettverkene Rørosmat, Den Gyldne Omvei i Inderøy, LofotenMat og Fjellfolket Helgeland studert nærmere med utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver på hvorfor de ble etablert og hva nettverkene representerer. Mer spesifikt blir grunnlaget for samarbeid i form av funksjoner som tillegges nettverkene studert, etableringsprosessen og videre organisering, samt hvilke effekter nettverkene har gitt.
Redaktører av boka “Lokal og regional mat – Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder”, er Bjørnar Sæther og Margrete Haugum.
Boken kan kjøpes på akademikaforlag.no.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.