I ein kronikk i Klassekampen viser Reidar Almås at ulikskapen mellom klassar og mellom by og land i Noreg både har minka under dei raudgrøne, målt med det anerkjente Gini-koeffisienten. Dette på grunn av ei god lønsutvikling for middelklassen og at så mange er i arbeid. Men samtidig har både andelen superrike og hushald under fattigdomsgrensa auka.

FOTO: GORM
KALLESTAD, SCANPIX

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.