I artikkelen publisert i tidsskriftet Hospitality & Society analyserer Berit Brandth ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU) /Bygdeforskning og Marit S. Haugen ved Bygdeforskning gårdsturisme og hvordan det å ha kommersiell aktivitet i hjemmet skaper dilemmaer som handler om grensene mellom det som er privat og offentlig.

Brandth og Haugen viser i artikkelen viser hvordan vertskapet prøver å finne en balanse mellom gården som hjem og gården som arena for turisme gjennom forskjellige former for grensedragning.  Dette inkluderer forsøk på å justere produktet slik at turistaktiviteten ikke skal bli for invaderende, og det handler om å lage regler og skape separate rom for arbeid og hjem. Resultatet blir ofte en mer «betinget gjestfrihet».  Artikkelen baserer seg på intervju med turistverter på tjue gårder fra forskjellige deler av landet. Noen av dem kombinerer turisme med landbruksproduksjon mens andre driver bare med turisme.
Artikkelen er skrevet som en del av prosjektet: «Nature-based farm tourism: the importance of hosting in the experience economy», finansiert av Norges forskningsråd, Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Hanen og Sparebank 1-SMN.
Brandth, Berit and Marit S. Haugen (2012): Farm tourism and dilemmas of commercial activity in the home.  Hospitality & Society 2(2): 179-196.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.