Potet og grønnsakprodusenter som satser på stort volum har kontrakt med en kjedegrossist som eneste markedskanal inn i dagligvarebutikken. På et drøyt tiår har kontraktsproduksjon blitt en dominerende markedsform for bønder med potet- og grønsakproduksjon. Dette har gitt bonden en annen og mer krevende hverdag.

Grossistene som eies av dagligvarekjedene har stor makt til å bestemme kontraktbetingelsene, og bonden opplever at de kun får kortsiktige avtaler der de må bære mye av risikoen for ustabile produksjons- og markedsforhold. I en studie av kontraktsproduksjon i landbruket som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført med finansiering fra Regionale forskningsfond Midt-Norge sier grøntprodusentene samtidig at de har skaffet seg mye større markedskompetanse, og at det er gode penger å tjene når de lykkes med kontraktsproduksjonen.
Et mål for prosjektet har vært å beskrive utfordringer melk- og kjøttproduksjon vil møte med en tilsvarende utvikling av verdikjeden som i grøntsektoren. Frykten for store strukturendringer, nedbygging av distriktslandbruket og svekkelse av landbrukspolitiske mål dominerer tilbakemeldingene på denne problemstillingen. Kontraktsproduksjon og vertikal integrasjon i verdikjedene for mat er et dagsaktuelt tema som opptar mange i disse næringene, og som med de raske endringene som skjer bør løftes på den politiske agenda.
Prosjektets beskrivelse kan du lese her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.