Det store EU-programmet CORE Organic II, har satt i gang to nye prosjekter og Bygdeforskning er norsk partner på det ene som heter "Healthy growth: From niche to volume with integrity and trust".

Målsettingen med prosjektet er å bygge kunnskap som kan være til nytte for utvikling av nye økologiske verdikjeder og nye muligheter for økologiske produsenter.
Dette gjøres gjennom å studere en rekke suksessfulle eksempler på “mellom-skala” verdikjeder innenfor matproduksjon for å kunne identifisere forutsetninger for en vellykket kombinasjon av volum og verdier.
Deltagere fra forskningsmiljø i ni ulike europeiske land deltar i prosjektet. Egon Noe fra Institut for Agroøkologi – Jordbrugsproduktion og Bæredygtighed, Aarhus Universitet, er prosjektkoordinator
Prosjektleder på Bygdeforskning er Hilde Bjørkhaug
 
Link til forskningsrådet og programmet:
https://www.forskningsradet.no/prognett-bionaer/Nyheter/Nye_prosjekter_om_okologisk_produksjon_og_forbruk/1253983473988/p1253971968621
https://www.coreorganic2.org/

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.