I mange samfunnsvitenskapelige studier har fremveksten av økologisk landbruk blitt analysert i lys av politiske virkemidler, markedssituasjonen for økologisk mat og bøndenes egne motiver for landbruksproduksjon og for innovasjon. I artikkelen Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects som trykkes i tidsskriftet Geoforum, analyserer Hilde Bjørkhaug og Arild Blekesaune hvordan økologisk landbruk som innovasjon spres geografisk i Norge.

Veksten i økologisk landbruk rundt overgangen til nytt årtusen kulminerte i ambisiøse politiske mål for videre vekst i økologisk landbruksproduksjon og forbruk i Norge. Dagens målsetting er nå et nivå på 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Den forventede vekstraten har foreløpig uteblitt. Fra slutten av 1980-tallet, har det vært en økning i antall av økologiske gårder fra en liten gruppe pionerer til ca 2800 sertifiserte økologiske gårder i 2010.
Mens flere tidligere studier har utforsket spredning av økologisk landbruk som en innovasjon, har lite forskning blitt utført for å spesifikt forstå den romlige spredning av økologisk landbruk.
Denne artikkelen utforsker romlig spredning av økologisk landbruk i Norge ved å spørre om nivået av økologisk landbruk i en kommune påvirkes av økologisk landbruk i nabokommuner. Romlige analyser utføres på befolkningen, jordbruksproduksjon og produsentdata. Den avhengige variabelen er andelen av økologisk produksjon i norske kommuner (N = 430).
Analysene i artikkelen viser en sammenheng mellom høy andel organisk produksjon, befolkningsnivå i kommunene, og tilgang til forbrukere. Analysene viser også en forbindelse mellom lokal foredling av økologisk mat og andel av økologisk landbruk. Mønstrene vi finner har en geografisk natur, som viser at det er naboeffekter i utviklingen av økologisk landbruk. Disse er spesielt sterk i bestemte regioner i Norge. Resultatene blir diskutert i lys av tidligere forskning på økologisk landbruk og Hägerstrands ([1953] 1967) teori om romlig spredning av innovasjoner.
 
Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning
Arild Blekesaune, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
Referanse:
Bjørkhaug, Hilde and Arild Blekesaune (2013) Development of organic farming in Norway: A statistical analysis of neighbourhood effects. Geoforum 45: 201-210.
Link til artikkelen:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718512002357
https://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.11.005

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.