Bygdeforskning har nylig avsluttet prosjektet «Arbeidsinnvandring til landbruket – arbeidskraftbehov, legitimitet og normalisering», finansiert av avtalepartene i jordbruket (JA). Med denne rapporten gir Bygdeforskning et anslag på omfanget av bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft i landbruket, bøndenes holdninger til bruken av arbeidsinnvandrere i sin drift og planer knyttet til fremtidig bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft.

Foto © Kim Nygård/Bygdeforskning
Rapporten er basert på tre datakilder:
Surveyundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2004-2012
En gjennomgang av oppslag om arbeidsinnvandring i Nationen og Aftenposten
Et antall intervju med nøkkelinformanter. 
Arbeidet viser at arbeidsinnvandrere utfører stadig mer av arbeidet på norske gårdsbruk. Rundt 17% av brukene benytter innleid, utenlandsk arbeidskraft. Varigheten på de enkelte arbeidsinnvandreres engasjement i landbruket blir stadig lengre, og følgelig øker deres andel av den totale arbeidsinnsatsen. Innslaget av arbeidsinnvandrere i norsk landbruk har hatt en jevn økning siden Bygdeforskning startet med surveyundersøkelsen Trender i norsk landbruk tidlig på 2000-tallet, og etter en midlertidig oppbremsing i bruken av arbeidsinnvandrere rundt 2009-2010, ser det ut til at omfanget av bruk av innleid utenlandsk arbeidskraft igjen har skutt fart. Våre estimater tyder nå på at godt over 20000 arbeidsinnvandrere var innom det norske landbruket i løpet av 2011, og at disse sto for rundt 13% av den totale arbeidsinnsatsen i landbruket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.