Aktiv rekruttering og tiltak som kan bidra til å opprettholde melkeproduksjonen er viktig for framtidslandbruket i Ørland. Det viser en ny rapport fra Bygdeforskning som er levert på oppdrag fra Ørland Bondelag, Ørland Sparebank og Ørland kommune.

Bygdeforskning har i kartlagt landbruket i Ørland gjennom en spørreundersøkelse til alle aktive bønder, og i tillegg eiere av landbrukseiendommer over 25 dekar der drifta har opphørt. Melkeproduksjon er fortsatt en bærebjelke i ørlandslandbruket til tross for kraftig strukturrasjonalisering og nedgang i samlet melkeleveranse siste ti år. Melkeproduksjonen er sårbar for tap av grovfôrareal som følge av flyplassutbyggingen. I tillegg er rekruttering en utfordring. Framtidslandbruket i Ørland må konkurrere om arbeidskrafta og satse på interesserte næringsutøvere som ser muligheter med de arealbruksendringer og samfunnsendringer som følger av nye Ørland hovedflystasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.