Norsk Bonde- og Småbrukarlag feirer 100 år i 2013, samme året markeres 100 år med stemmerett for kvinner. Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag benytter anledningen til å sette fokus på kvinnebønder og gir ut bok.

I tillegg til forfatteren Astrid Brekken som har skrevet om sine møter med 21 kvinnebønder over hele landet, har NBS-leder Merete Furuberg, medlem i internasjonalt utvalg i NBS Ingeborg Tangeraas og forsker Marit S. Haugen bidratt til boka. Haugen har bidratt med artikkelen «Fra bondekvinne til kvinnebonde» der hun skriver om endringer i kvinnenes rolle  arbeidsdeling og likestilling i norsk landbruk.
Boklansering og politikerdebatt om norske kvinnebønder på Litteraturhuset i Oslo, 5.juni 2013 kl 12:00-15:00

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.