I samarbeid med Nordlandsforskning og Sentio research har Bygdeforskning fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av deler av kommunesamarbeidet i Værnesregionen.

Det er samarbeidet etter modellen «Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd» som skal evalueres. Denne samarbeidsmodellen er benyttet på områdene barnevern, legevakt, og heles og omsorg. Stjørdal kommune ved Værnesregionen er oppdragsgiver for prosjektet.
Evalueringsteamet har startet arbeidet med observasjon av møter og intervjuer med nøkkelpersoner i samarbeidet. Dette arbeidet skal fortsette. Det skal også utarbeides en spørreundersøkelse som sendes ut til høsten. Prosjektet skal levere tre delrapporter underveis i evalueringen og sluttrapport per 1. april 2015.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.