Bygdeforskning holder seg i publiseringstoppen blant norske forskningsinstitutter. Bygdeforskning er blant topp fem av over femti institutter. Dette er en rangering etter publikasjonspoeng pr forskerårsverk for 2010-2012.

Publisering kan variere betydelig fra år til år. Derfor gir publikasjonspoeng pr forskerårsverk i et gjennomsnitt over tre år et mer stabilt bilde enn det enkelte året. For denne perioden rykket Bygdeforskning opp fra en 11. plass i forrige periode til en femteplass nå i siste.
– En stor innsats fra de ansatte gjør at vi nå holder et høyt nivå for vitenskapelig publisering, sier direktør Egil Petter Stræte, som er svært godt fornøyd med resultatet.
 
Figur 18: Publikasjonspoeng pr årsverk for institutter i basisfinansieringsordningen. Gjennomsnitt for perioden 2010-2012.
Kilde: Forskningsrådet (2013): Årsrapport 2012 Forskningsinstituttene. Oslo.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.