Forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket» er nå i sin sluttfase. Da involveres skogbruksaktører i kystskogbruket sterkt, og først ut er prosjektets referansegruppe.

«Fra ti til en» har sett på hva som fremmer og hemmer bruken av samarbeid over eiendomsgrensene, og hvilke nytte og omkostninger slikt samarbeid om forvaltning av skogen kan ha. Basert på forskningsfunnene skal prosjektet utlede de praktiske løsningene og skogbrukspolitiske implikasjonene. Prosjektets referansegruppe tok del i denne utledningen i sitt siste møte, og det presenteres i et kort notat.  Notatet kan leses her.
Andre aktører i kystskogbruket er invitert til å diskutere «Fra ti til en» sine funn i tre regionmøter i november 2013. Bruker-diskusjonene vil bli innarbeidet i prosjektets sluttrapport. «Fra ti til en» avrundes med en sluttkonferanse i begynnelsen av 2014.
Les mer om prosjektet «Fra ti til en» her.
 
Publikasjoner fra «Fra ti til en» før sluttrapporten:
Kartlegging av tidligere eiendomsoverbyggende samarbeid i skogbruket, les her.
Første notat basert på data fra skogbruksaktører som arbeider for å få til eiendomsoverbyggende samarbeid, les her.
Andre notat basert på data fra skogbruksaktører som arbeider for å få til eiendomsoverbyggende samarbeid, les her.
Rapport fra skogeierne som deltar i kystskogbrukets forsøk på å etablere eiendomsoverbyggende samarbeid dem imellom, les her.
Foto: Aud Kolltveit, Skogbrukets Kursinstitutt

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.