Eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere er temaet for forskningsprosjektet «Fra ti til en». Prosjektleder Gro Follo har skrevet sitt andre innlegg i fagtidsskriftet Norsk Skogbruk. Det for å legge til rette for en bredere debatt rundt skogeiersamarbeid nå når prosjektet går mot slutten.

Follo påpeker i oppslaget at samarbeid over eiendomsgrensene er nyttig på utallige vis, og at slikt samarbeid kan ha en rekke former. Begge deler skulle kunne tilpasses mange grupperinger av personlige skogeiere. Dermed kan en spørre om hvorfor slike samarbeid ikke er tatt mer i bruk. Fagtidsskriftet på sin side har spurt personer involvert i eiendomsoverbyggende samarbeid om hva de mener kan oppnås med denne typen samarbeid. Deres svar er: En får oppgaver løst ved hjelp av samarbeid.
Her kan du lese mer om «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket».
Foto: Odd Roger Langørgen/Bygdeforskning

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.