Eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere er temaet for forskningsprosjektet «Fra ti til en». Prosjektleder Gro Follo har publisert sitt tredje, og siste, innlegg i fagtidsskriftet Norsk Skogbruk. Artikkelserien er skrevet for å legge til rette for en bredere debatt rundt skogeiersamarbeid nå når prosjektet går mot slutten.

Follo påpeker i sitt avrundende oppslag at virkeligheten har innhentet skogbrukets private og offentlige veiledningstjeneste og deres ressurser. Hennes råd er at en må tenke annerledes om beslutningsstøttesystemene rundt personlige skogeiere og virkemidlene for å aktivere dem og deres skog. Selv om Follo mener at alle må bidra for å få til mer eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere, det være seg enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, er hennes oppfatning likevel at staten må bidra mest. Det blant annet fordi dagens offentlige veiledningstjeneste sliter med å realisere nasjonal skogpolitikk. Hun peker på skogkoordinatorer som en mulighet for å få til mer skogeiersamarbeid over eiendomsgrensene.
Som ved de to første oppslagene i Norsk Skogbruk, har fagtidsskriftet hentet synspunkt fra skogbruksaktører ulikt plassert i den norske skogbruksverden. Denne gangen presenteres skogbruksaktørenes syn på hvem som bør sørge for å få til mer samarbeid over eiendomsgrensene og hvem som skal betale. Oppsummert er konklusjonen fra dem: « – Alle parter må trå til!»
Du kan lese mer om «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket» her.
Foto: Kjersti Kinderås

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.