I en ny bok om klimautfordringer og den norske landbruksmodellen, presenterer ledende forskere og samfunnsaktører på feltet sine resultater, og kommer med anbefalinger til hvordan en bærekraftig og klimatilpasset landbruksmodell kan utformes. Boken er redigert av Reidar Almås og Hilde Bjørkhaug fra Bygdeforskning, Hugh Campbell fra Universitetet i Otago, New Zealand, og Chr. Anton Smedshaug fra Agri Analyse. I tillegg til Almås og Bjørkhaug, bidrar Katrina Rønningen, Rob Burton, Jostein Brobakk og Brita Aasprang fra Bygdeforskning med kapitler.

Vi er inne i en periode med stigende matpriser internasjonalt. Fra markedet får bøndene signal om å øke produksjonen, og myndighetene fristes til å stimulere til dette. Konsekvensene kan bli en ny bølge av produktivisme, som på sikt kan bidra til et mindre bærekraftig landbruk. Dette skjer under en stadig mer usikker situasjon knyttet til lokale og regionale følger av klimaendring.
Formålet med denne boken er å presentere kunnskap som kan utvikle den norske landbruksmodellen til å bli mer bærekraftig, og bedre tilpasset klimaendringene. Hovedkonklusjonen er at et allsidig landbruk med vekt på mange funksjoner har større samlet økologisk, økonomisk og sosial bærekraft enn det et ensidig fokus på maksimering av produksjon og økonomisk utbytte bidrar til. I boken innføres begrepet “multimalisering” for å illustrere at man må balansere en rekke målsettinger for å ruste landbrukssystemet til å møte de sjokk og kriser som kan ramme matproduksjonen.
Boken har bidrag fra ledende forskere og samfunnsaktører på feltet, og henvender seg til studenter, landbruks- og miljøforvaltningen, tillitsvalgte innen landbruk og miljø, og ellers alle som er interesserte i landbruks-, miljø- og klimaspørsmål.
Boken er utgitt på Akademika forlag, og kan kjøpes via www.akademikaforlag.no.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.