Bygdeforskning har i samarbeid med KUN -– Senter for kunnskap og likestilling og NILF nylig utgitt rapporten «Er bonden alene? Betydning av ektefelle/samboeres involvering på gårdsbruket». Rapporten tar for seg betydningen av partners medvirkning og engasjement for verdiskaping, næringsutvikling, rekruttering og langsiktig drift på gårdsbruk.

Selv om ektefeller/samboere deltar i stadig mindre grad i praktisk gårdsarbeid, deltar de på mange andre områder relatert til planlegging og beslutninger i drifta. Kvinnelige brukere som utgjør i underkant av femten prosent av brukerne, har i større grad en ektefelle som bidrar mye i gårdsdrifta sammenlignet med mannlige brukere. Brukere av begge kjønn rapporterer at en positiv interesse og involvering fra partner er viktig for videreutvikling på gården, framtidsvisjoner og trivsel.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.