Svein Frisvoll forsvarer fredag 31. januar 2014, offentlig for graden Philosophiae doktor (ph.d.) i faget geografi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, avhandlingen: BEYOND THE IDYLL: CONTESTED SPACES OF RURAL TOURISM – The Negotiation, Commodification and Consumption of Conflicting Ruralities Vi ønsker han lykke til i morgen!

Prøveforelesingen finner sted fredag 31. januar 2014 kl. 10:15 over oppgitt emne:
“Discuss how the revised model of rural space can be applied to understanding the transition of rural localities from primary economies to tourism”
Disputasen finner sted samme dag kl. 12:30.
Følgende komité har vurdert avhandlingen:
Professor Michael Woods, Aberystwyth University, Wales
Professor Anne Britt Flemmen, UiT Norges arktiske universitet
Tromsø Førsteamanuensis Gjermund Wollan, NTNU, Trondheim
 
Førsteamanuensis Gjermund Wollan, har administrert komiteens arbeid.
Avhandlingen er etter innstilling fra denne komiteen kjent verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Kandidaten sine veiledere har vært professor Nina Gunnerud Berg, NTNU og førsteamanuensis Karoline Daugstad, NTNU.
Prøveforelesing og disputas er åpne for alle interesserte.
Prøveforelesingen og disputasen blir holdt i Møterom 3, bygg 1, nivå 4, på Dragvoll. Dragvoll.
Lenke til disputas ved NTNU

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.