Et bredt landbrukspartnerskap i Trøndelag har i lengre tid arbeidet for å opprette et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk. Bygdeforskning har deltatt aktivt i dette arbeidet. Programmet har arbeidstittel Landbruk21Trøndelag og forslaget til programplan er nå lagt ut til en åpen innspillsrunde. Fram til 28. februar er det mulig å sende inn sine innspill.

Et bredt landbrukspartnerskap i Trøndelag har i lengre tid arbeidet for å opprette et innovasjonsprogram for trøndersk landbruk. Programmet har arbeidstittel Landbruk21Trøndelag og forslaget til programplan legges nå ut til en åpen innspillsrunde. Fram til 28. februar er det mulig å sende inn sine innspill.
Landbruket i Trøndelag har et sterkt fundament, ikke minst gjennom en sterk samhandlingskultur mellom ulike aktører. Tenkeloft Trøndersk Landbruk er et av kjennetegnene på dette, og her ligger også forankringen for innovasjonsprogrammet. Det er likevel en forståelse av at trøndersk landbruk må løfte blikket og se framover på nye utfordringer og nye muligheter.
– Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling, var det en næringsaktør som spilte inn til arbeidet med programplanen. – Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet for at hver enkelt aktør skal gjennomføre ad-hoc tiltak.
Nye muligheter uttrykkes kanskje sterkest gjennom et økende fokus på den nye bioøkonomien, hvor fokuset ligger på bærekraftig produksjon og foredling av den fornybare biomassen som høstes i jordbruket og skogbruket. Det ligger store muligheter for ny næringsutvikling innenfor bioøkonomien.
Målet med innovasjonsprogrammet er å bidra til mer bærekraftige verdikjeder, både miljømessig, sosialt og økonomisk, basert på det trønderske landbruket. Innovasjonsprogrammet skal videre bidra til en kunnskapsbasert utvikling og bygge på samarbeid om innovasjon og gjennomføring av eventuell påkrevd forskning, utvikling og utdanning. Det foreslås et program som skal jobbe strategisk, men også med konkret gjennomføring av prosjekter. Det foreslås derfor at programmet settes opp med et handlekraftig styre og et sekretariat som også kan kobles til andre relevante regionale prosjekter og ordninger.
Behovet for et slikt program har blitt slått fast av samtlige aktører som har gitt innspill til arbeidet med programplanen. En av aktørene sa det slik: – Samarbeid etterspørres, både mellom de tradisjonelle landbruksaktørene og mellom tradisjonelle og utradisjonelle aktører. I praksis er det arbeidskrevende og vanskelig å lykkes. Det er behov for en plattform – et konsortium – som kan bringe aktørene sammen i forkant av at de enkelte tiltakene utformes.
I denne åpne innspillsrunden håper vi at mange vil studere utkastet til programplan både nøye og kritisk, og at de vil sende sine innspill til forprosjektgruppen. Vi ønsker oss innspill fra alle typer aktører, både nasjonalt og regionalt, og fra næringsliv, FoU-aktører og offentlige myndigheter. Vi må ha innspillene innen 28. februar for at de skal kunne få innvirkning på det endelige forslaget til programplan. Programmet skal ha en bred inngang til landbruksnæringa, og omhandler både jordbruk og skogbruk, samvirke- og aksjeorganiserte selskaper, samt både primærnæringene, industrien og handelsnæringene.
Arbeidet med programplanen har vært gjennomført som et forprosjekt i regi av VRI Trøndelag, med finansiering fra fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. I forprosjektet har det blitt hentet inn ressurser fra Oi! Trøndersk mat og drikke og Bygdeforskning, men også fra SINTEF, HiNT, UMB (nå NMBU) og Felleskjøpet Agri. Forprosjektet har bygget videre på et initiativ fra de trønderske landbruksdirektørene og SINTEF, og et betydelig forarbeid gjennomført av en rekke av regionens landbruksaktører. Den reelle forankringen av arbeidet ligger hos Tenkeloft Trøndersk Landbruk.
Forslaget til programplan kan lastes ned her, og innspill kan sendes pr epost til post@vritrondelag.no innen 28. februar.
Se også nettstedet til VRI Trøndelag. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.