Velkommen til seminar om strukturendringer i landbruket med ferske resultater fra forskningsprosjektet Structures.

Tid og sted:  10. mars 2014, kl. 10-14. Norges forskningsråd, Møterom Abel, Stensberggata 26, Oslo.
Påmelding innen 5. mars: Klikk her for påmelding  
I Structures har hovedfokus vært rettet mot et av de mest sentrale temaene innenfor landbruks- og bygdeforskningen: Årsaker til og virkninger av strukturendringer i landbruket, og hvordan disse strukturene endres over tid. Tidligere og samtidige strukturendringer har blitt studert nærmere innenfor følgende områder: eiendoms-struktur, økonomiske forhold i landbruket og landbrukshushold, bygdesamfunn og landskap.
Strukturutviklingen i landbruket påvirkes gjennom landbrukspolitikken ved lovgivning og økonomiske virkemidler. Resultatet er et landbruk dominert av forholdsvis små gårder sammenlignet med mange andre land i Europa. Strukturutviklingen på et aggregert nivå er likevel også i Norge at det over tid har blitt færre og større gårdsbruk og forskjeller mellom ulike regioner. I dette seminaret fokuserer vi spesielt på hvilke sammenhenger det er mellom landbrukspolitikken og strukturendringene. 

Structures har vært et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, Norsk institutt for skog og landskap, NILF, Institute for Food and Resource Economics ved Univesitetet i Bonn i Tyskland, James Hutton Institute i Skottland og The Thünen-Institute for Regional Development i Sveits. 

Prosjektet Structures er finansiert av Norges forskningsråd (Natur og næring/BIONÆR) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 2010-2013. 

Se hjemmesiden for prosjektet 
PROGRAM for seminaret

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.