Norsk landbruk står overfor utfordringer knyttet til utnyttelse av arealressurser. De siste ti årene har jordbruksarealet i drift blitt redusert med fem prosent. Samtidig har norske myndigheter et mål om å vedlikeholde selvforsyningsgraden.

Norge har gjennom landbrukspolitikken etablert en geografisk produksjonsfordeling som sikrer en utnytting av arealressursene over hele landet. Dette har i vesentlig grad bidratt til selvforsyning og stimulert til kornproduksjon på de arealene som er egnet til dette. De grovfôrbaserte husdyrproduksjonene er i stor grad lagt til områder utenom kornområdene. Alternativene til grasproduksjon i disse områdene er begrensede.
Norsk senter for bygdeforskning skal nå sammen med AgriAnalyse, NILF, Bioforsk og Skog og landskap utrede utnyttelsen av arealer til matproduksjon og vurdere ulike endringer virkemidler. Prosjektet sikter på å undersøke mulighetene for en mer effektiv måte å utnytte de totale arealressursene på gitt målsettingen om økt matproduksjon og selvforsyning.
Prosjektet heter «Best mulig utnytting av de norske arealressursene i matproduksjon», og er finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Prosjektet har en ramme på 1 mill. kr og skal være ferdigstilt innen 1. september 2014.
Prosjektets kontaktpersoner:
Klaus Mittenzwei (NILF)
Margaret Eide Hillestad (AgriAnalyse)
Magnar Forbord (Norsk senter for bygdeforskning)
Arne Grønlund (Bioforsk)
Arnold Arnoldussen (Skog og landskap).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.