Dette er første rapport fra et større følgeevalueringsprosjekt som Bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS gjennomfører på oppdrag fra Stjørdal kommune v/Værnesregionen. Prosjektet omhandler Værnesregionens bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd på helse- og sosialtjenester, og denne rapporten fokuserer på den administrative og faglige styringen innenfor dette interkommunale samarbeidet.

Den administrative og faglige styringen synes å fungere svært godt, med tydelige rolleavklaringer og velfungerende kommunikasjonslinjer. Engasjerte personer i nøkkelstillinger sørger for god fremdrift med kontinuerlig fokus på videreutvikling. Den politiske nemda, som ble opprettet for å skape bedre balanse mellom politisk og administrativ styring, synes imidlertid å ha en nokså uavklart rolle ennå, og kan så langt bare sies å ha hatt minimal innflytelse på tjenesteproduksjonen. Dette er et problem, som man fokuserer på å overkomme i den videre utviklingen av samarbeidet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.