I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. Nå skal funnene fra de fire feltprosjektene presenteres på prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april.

De personlige skogeierne fra og med Vest-Agder til og med Finnmark er mange, de er små og skal levere mye. Tømmer og verdiskaping, sier norsk skogpolitikk. Bidrag for å bøte på klimaproblem, sier skogpolitikken også, òg bevaring av biologisk mangfold og opprettholdelse av levende bygder.  I 2008 spurte skogbruksaktørene langs kysten: Er skogeiersamarbeid over eiendomsgrensene løsningen? Nå gis svaret på Kystskogbrukets konferanse 2014 med tittelen «Større konkurransekraft i kystskogbruket».
På konferansen offentliggjøres sluttrapporten fra prosjektet «’Fra ti til en’ – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket». Konferansedeltakere mottar samtidig sluttrapporten gratis, og de kan i etterkant av konferansen diskutere uformelt med prosjektleder Gro Follo rundt eiendomsoverbyggende skogeiersamarbeid.
Bygdeforsknings presentasjoner på konferansen er relevant for skogbruket i hele landet. For «Fra ti til en» sin del, er Follo tydelig på at funnene har større relevans enn bare for fylkene i Kystskogbrukets nedslagsfelt. Blant skogbruksaktører lokalisert andre steder omtales det gjerne som utfordringer med eiendomsstrukturen. Alle som er opptatt av skogbrukets økonomiske marginer, kan dra nytte av erfaringene fra de praktiske innovasjonsfremstøtene kystskogbrukets aktører iverksatte med sine feltprosjekt. I tillegg til Follo skal Bygdeforsknings Jostein Vik foredra. I sitt foredrag presenterer han resultater fra egne analyser av Riksrevisjonens landsdekkende skogeierundersøkelse, og da med et spesielt øye på «kystskogbrukeren, en annerledes skogeier – hvordan, og hva så?» Riksrevisjonens skogeierundersøkelse er den eneste landsdekkende, representative skogeierundersøkelsen som er foretatt i Norge de siste årene.     
Du melder deg på her (husk navn, privat/organisasjon/bedrift, adresse, telefon og e-post) : detskjer@kystskogbruket.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.