Det er en alminnelig oppfatning at barn leker mindre i naturen og i nærmiljøet enn tidligere. En omfattende spørreundersøkelse blant 3160 foreldre gir et bilde av barns bruk av ulike uteområder i dag.

Bygdeforsker Gro Follo er med i en gruppe forskere som undersøker barns naturerfaringer i ulike sammenhenger. Da kommer hennes utdanning og lange praksis som barnehagestyrer i tillegg til års antropologiske forskning på skogbruk(en) i Norge, godt med.
Forskerkollegiet har nå publisert et populærvitenskapelig hefte med resultatene fra spørreundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen viser blant annet at barn i Norge generelt har god tilgang til både naturområder og andre lekeområder nær hjemmet, men at naturområdene er sjeldnere brukt enn nærmiljøet ellers. Samtidig går det frem av undersøkelsen at voksnes rolle og innsats betyr mye for omfanget av barnas naturkontakt i dag.
Prosjektets hjemmeside hos prosjektledende institusjon NINA finner du her: https://www.nina.no/Prosjekter/Barnognatur.aspx
Les et større oppslag om heftet hos NINA: https://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/2342/Nasjonal-sporreundersokelse-om-barn-og-natur.aspx
Temaheftet kan du lese ved å laste ned dokumentet under her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.