Norsk senter for bygdeforskning er med på et nytt prosjekt som skal jobbe med karbonbinding gjennom biokull.  Karbonfangst foregår kontinuerlig gjennom fotosyntesen. Ved å omdanne biologisk materiale til biokull som så tilbakeføres til jorda kan landbruket bidra til karbonbinding.

Prosjektet Capture+, som er et samarbeid mellom Bygdeforskning, Sintef, Bioforsk, DNV, NTNU og NMBU, har fått 10 millioner kroner gjennom Norges forskningsråd for å jobbe med hvordan karbonbinding gjennom produksjon og deponering av biokull kan gjennomføres.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.