Både spørsmål og motforestillinger har vært knytta til hvilken makt dagligvarekjeder har i forhold til matforsyning i Norge. Samtidig stilles det krav i matforsyningskjeder og andre virksomheter om å ta en rekke hensyn til bærekraft. Denne rapporten framhever omdømme som en mulig forbindelse mellom makt og bærekraft. En gjennomgående påstand i rapporten er at bærekraft både kan skape og skapes av et gunstig omdømme.

Rapporten tar for seg hvilken omtale videreforedlingsbedriften Norsk Kylling har fått i tre ulike norske aviser i forhold til bærekraftig styring, og diskuterer hvilke muligheter bedriftens omdømme kan gi i denne sammenhengen. Arbeidet har blitt gjennomført i tilknytning til arbeidspakke B i forskningsprosjektet GOFOOD om samhandling, integrasjon og markedsstrategier i norske matforsyningskjeder, ledet av Norsk senter for bygdeforskning.
I hovedtrekk blir Norsk Kylling først framstilt som samfunnsbygger, gjennom ringvirkninger av deres vekst i markedsandeler. Etter hvert kommer derimot påstander om brudd på lover og bestemmelser som skal sørge for ulike bærekrafthensyn. I nyere tid har bedriftens nye eiere, dagligvarekjeden Rema imøtekommet påstandene med begrunnelse i deres eget verdisyn, og hevdet at de skal forbedre bedriftens virksomhet.
Remas imøtekommelse etterfølges av tillitserklæringer fra myndigheter og foreninger. I tillegg følger meddelelser om at Rema har ansatt ny ledelse, noe som gir uttrykk for vilje til å sette makt bak sin imøtekommelse. Et tillitsvekkende omdømme kan gi et mulighetsgrunnlag for bedrifters overlevelse gjennom forbedring og derav også gi tryggere framtid for forbrukere, foreningsmedlemmer, arbeidstakere, eiere og medspillere i forsyningskjeden.
Aviser og andre nyhetsutgivere kan ha stor betydning ved at deres søkelys er å formidle nyheter, hvor ulykker og lovbrudd utgjør en betydelig andel av nyhetsdekninga. Hvis en bedrift omtales i forbindelse med lovbrudd og motstand vil dette kunne overdøve det som måtte være av tillitsvekkende omtale, og kan bli svært farlig for både bedrift og omgivende utøvere som berøres av ringvirkninger.
Rapporten bygger på Sigvat Brustads masteroppgave i Geografi ved NTNU.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.