Dr. Rob Burton ble godkjent som «Forsker 1» den 11. april 2014. Kompetansevurderingen ble utført av de to vel ansette, eksterne professorene Arild Blekesaune, NTNU, og Mark Shucksmith, Newcastle University. Opprykket anerkjenner arbeidet Burton har gjort de siste 15 årene innenfor ruralgeografien.

I løpet av disse årene har Burton vært involvert i 30 internasjonale artikler i vitenskapelige tidsskrift med vurderingsordning, inkludert 14 etter at han begynte ved Bygdeforskning i august 2011. Burton har vært sterkt opptatt av kultur, selvforståelse og identitet i landbruket, og hvordan det igjen har påvirket bønders atferd og tilpasninger til landbruks- og miljøpolitiske virkemidler. Tre av Burtons publikasjoner er nå sitert over 100 ganger i den vitenskapelige databasen SCOPUS. Omfanget av sitering viser et betydelig internasjonalt bidrag til studiet av bønders atferd. Å ha en slik internasjonalt anerkjent ekspertise på Bygdeforskning er svært positivt, sier Bygdeforsknings direktør Harald A. Lein. – Det har styrket institusjonens allerede solide team av forskere, og spesielt styrker det senterets internasjonale satsing.

Dr. Rob Burtons ofte siterte artikler inkluderer følgende som kan finnes i vitenskapelige databaser: 
   
2004    Burton, R.J.F. Seeing through the ‘good farmer’s’ eyes: towards developing an understanding of the social symbolic value of ‘productivist’ behaviour. Sociologia Ruralis 44 (2):  195-216.

2006    Burton, R.J.F. and Wilson, G. Injecting social psychology theory into conceptualisations of agricultural agency: towards a ‘post-productivist’ farmer self-identity. Journal of Rural Studies 22 (1): 95-115.

2008    Burton, R.J.F., Kuczera, C., Schwarz, G. Exploring farmers’ cultural resistance to voluntary agri-environmental schemes. Sociologia Ruralis 48 (1): 16-37.

2011    Burton, R.J.F.; Paragahawewa, U. Creating culturally sustainable agri-environmental schemes. Journal of Rural Studies 27: 95-104.

2013    Burton, R.J.F.; Schwarz, G.  Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change. Land Use Policy 30: 628– 641.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.