I denne kronikken argumenterer Bjørn Egil Flø for å revitalisere kombinasjonsbonden og tilrår dei tillitsvalde i faglaga å lese seg opp på fagforeiningsarbeid og starte arbeidet med å få fram ein politikk som ivaretek kombinasjonsbonden sine behov.

Denne kronikken er ein del av ein lengre artikkel publisert i siste nummer av Syn og Segn.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.