Landbruksforhandlingene har preget mediebildet denne våren. I mai sammenlignet Landbruks- og matministeren lønnstilbudet til bøndene med lønnsveksten for øvrige arbeidstakere. Det interessante med dette utspillet er at bønder ikke er arbeidstakere, og de er ikke underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid.

Forholdet er omtalt av en av Bygdeforskning sine samarbeidspartnere i prosjektet «Ulykker i landbruket», et forskningsprosjekt Bygdeforskning er prosjektleder for. I en kronikk publisert i Nationen (05.06.14), skriver stipendiat Kari Kjestveit (UiS & IRIS) at bønder generelt har stor arbeidsbelastning og lite mulighet for fritid. Resultatene er hentet fra en spørreskjemaundersøkelse blant nærmere 3000 bønder. Undersøkelsen er gjennomført av Bygdeforskning, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital. Dataene viser at arbeidsbelastningen er avhengig av type produksjon på gården, og at forekomsten av skader har sammenheng med bondens arbeidstid. Blant bønder som har jobbet mer enn 2000 arbeidstimer på bruket siste år, har mer enn 10 % hatt en ulykke med personskade.
Per i dag jobber de aller fleste norske bønder i enkeltpersonforetak, og ofte sammen med ektefelle og øvrig familie. Et gårdsbruk er en farefull og kompleks arbeidsplass, og innleie av arbeidskraft krever grundig opplæring og organisering. Kjestveit stiller derfor spørsmål ved hvordan ministeren tenker at bondens arbeidsmiljø og sikkerhet kan tas hensyn til i den pågående debatten om strukturelle endringer i jordbruket.
Om prosjektet:
Resultatene er hentet fra prosjektet «Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk – situasjonsbeskrivelse og fremtidige utfordringer» (kortnavn «Ulykker i landbruket»). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og forskningsmidlene over jordbruksavtalen. Deltakende institusjoner: Norsk senter for bygdeforskning, IRIS og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital. Prosjektets varighet: 2011-2015.
Du kan lese mer om prosjektet her

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.