Bjørn Egil Flø er årets vinner med artikkelen "Me og dei andre: Om lindukar, Framstegspartiet og bygda som sosial konstruksjon". Artikkelen er publisert i Sosiologisk tidsskrift 2-2013. Bygdeforskning gratulerer Bjørn Egil med denne velfortjente prisen.

Flø retter et kritisk søkelys mot den nye distriktspolitikken. Artikkelen tar utgangspunkt i historien om en bonde som eier en falleferdig løe. Hun søker myndighetene om lov til å rive den, men etter to år kommer svaret: Løa må stå fordi den kan bidra til å trekke turister til lokalmiljøet. På elegant vis setter dermed forfatteren den rivningsklare løa inn i en større sammenheng: Om makt og avmakt, om å bestemme over eget liv og egen løe, eller å bli bestemt over – og om bygdefolk som opplever seg tilsidesatt og umyndiggjort i den offentlige debatten.
Artikkelen er et eksempel på det juryen karakteriserer som skrivekunst og skiller seg klart ut blant årets nominerte artikler. For mer informasjon om årets vinner og tidligere vinnere kan du lese om på Universitetsforlaget sine hjemmesider.
Artikkelen er nå åpnet for alle og kan leses på idunn.no
Les også: Nominert til Universitetsforlagets tidsskriftpris 2013

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.