I artikkelen «Svake bånd mellom skogeieren og skogen» presenterer Jostein Vik data fra Riksrevisjonens skogeierundersøkelse.

Mange eiendommer brukes i liten grad til skogbruk, skogbruk har liten økonomisk betydning for eierne, og skogeierne har lite skogbruksfaglig kunnskap. Dette indikerer at på viktige områder er båndene mellom skogeierne og skogen svekket. Likevel er eiendommen viktig for skogeierne.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.