Denne artikkelen diskuterer endringsprosesser og påfølgende spenninger innenfor det norske friluftslivet, med et særlig fokus på møter mellom det etablerte friluftslivet og såkalt nye former for friluftsliv (og vise versa). Artikkelen er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Geoforum, av Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning; Gunhild Setten, Geografisk institutt, NTNU; Katrina M Brown, The James Hutton Institute, UK.

I norske media har vi over tid observert stadig flere reportasjer om konflikter mellom folk som på ulike måter beveger seg rundt i naturen, det være seg i skiløypa i marka, på den bynære turstien eller til fjells. Konfliktene som beskrives dreier seg ofte om hva som skal være akseptable aktiviteter akkurat der.
Konkret ser vi på hvordan slike møter vurderes av representanter for offentlig friluftslivsforvaltning. Artikkelen demonstrerer at friluftslivet har en eksplisitt moralsk dimensjon, og at ulike moralske oppfatninger blant annet er knyttet til (1) hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som «kreves» for å drive friluftsliv, (2) hvilke måter å oppleve naturen på det er som «gjelder», og (3) hvordan man gjør seg «fortjent» til naturopplevelser gjennom friluftsliv.
Det å ferdes i landskapet påvirkes av både egne og andres oppfatninger av «rett og galt», «passende og upassende». Moralske vurderinger kan dermed både fremme og hemme fysisk aktivitet, og både inkludere og ekskludere brukere av naturen. Dette er aspekter både forvaltere av, og deltakere i, det norske friluftslivet kan ha i mente når normene i friluftslivet skal videre defineres og redefineres.
I artikkelen knytter vi sammen teoretiske perspektiver på moralske landskap, mobilitet og medborgerskap (citizenship) , og bidrar gjennom dette også til å øke den generelle forståelsen av samspillet mellom moralske vurderinger og mobilitet.
 
Frode Flemsæter, Norsk senter for bygdeforskning; Gunhild Setten, Geografisk institutt, NTNU; Katrina M Brown, The James Hutton Institute, UK, Geoforum 2014.
 
For de med tilgang kan lese artikkelen på Sciencedirect.com.
Les også bloggen til Frode Flemsæter – “Geografiske betraktninger”.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.