"Demokrati, likeverd og lokalsamfunnet. Velferd og utdanning i ei global verd” er eit nettverkssamarbeid som har som mål å utvikle forsking og studere utviklingstrendar i lokalsamfunn med spesielt fokus på velferd, demokrati og likeverd. Dette er særlig aktualisert gjennom strukturendringar og internasjonale utviklingstrendar, slik det blant anna kjem til uttrykk i forholdet mellom skule og lokalsamfunn. Nettverket har fått økonomisk støtte fra Forskingsrådet v/DEMOSREG for perioden 2014 - 2016.

Forskarar i nettverket har gjennomført datainnsamling i fire ulike bygdekommunar i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland der skular og lokalsamfunn i varierande grad er inne i endringsprosessar med følgjer for velferd, demokrati og likeverd.
Forskarane vil presentere funn frå datainnsamlinga på konferansane Kleinschulgipfel – Small Schools Conference (Brixen/Bressanone), Bolzano, 28-30 august 2014 og den tredje Nordic Conference for Rural Research i Trondheim, 8-10 september 2014.
 
Deltakarar i nettverket:
Mariann Villa: Forskingsleiar Bygdeforskning
Agneta Knutas: Forskar/førsteamanuensis, Program for lærarutdanning, NTNU
Ragnhild Liland: Universitetslektor, Program for lærarutdanning, NTNU
Karl Jan Solstad: Professor Nordlandsforskning
Wenche Rønning: Viserektor for forsking Universitetet i Nordland/seniorforskar Nordlandsforskning
Tone Magnussen: Seniorforskar Nordlandsforskning
Trond Bliksvær: Forskingsleiar Nordlandsforskning
 
Les mer på Nordlandsforskning sine hjemmesider .
News in English.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.