Dr. Hilde Bjørkhaug har gjennom ekstern vurdering fått sitt arbeid vurdert å tilfredsstille de krav og omfang som kreves for et professorat. Innstillingen bygger på Bjørkhaugs arbeid innenfor agrar- og ruralsosiologien, og anerkjenner også hennes brede kompetanse innenfor metodebruk. Bjørkhaug går med dette over i stilling som Forsker 1 ved Bygdeforskning.

I tillegg til å være en av Bygdeforskning sine dyktige og aktive seniorforskere, er Hilde Bjørkhaug forskningsleder for området Næringsutvikling, landbruk og verdikjeden for mat ved senteret, sier Bygdeforsknings direktør Harald A. Lein. Hun har også ansvar for å videreutvikle Bygdeforskning sin akkvisisjonsstrategi. Gjennom sin karriere har Hilde vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket restrukturering, bærekraftig landbruk og mat system og organisatoriske endringer både nasjonalt og internasjonalt.
Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter både i forhold til kjønn og forvaltning av naturressurser og i forhold til kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug sitter i styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.
– Å få Hilde Bjørkhaug eksternt vurdert å tilfredsstille kravene som stilles for et professorat er både meget gledelig og svært positivt for senterets nasjonale og internasjonale posisjon innen agrar- og ruralforskning, sier Harald A. Lein.
Link til arbeider i forskningsdatabasen Cristin.
Gå til Hildes profil og CV

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.