I et innlegg i fagbladet Norsk Skogbruk imøtegår Gro Follo enkelte skogbruksaktører som mener skogkoordinatorer ikke er noe å satse på. Innlegget er en del i en debatt knyttet til arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperingen SKOG22. Innlegget har imidlertid bredere relevans ettersom problemstillingen vedrører alle som arbeider i skogbruket, er skogeiere, politikkutformere eller byråkrater.

Det foreslåtte tiltaket om skogskoordinatorer for å bøte på utfordringene med de mange og små skogeiendommene i Norge, kom som resultat av forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket». Dette prosjektet er nå avsluttet, og du kan lese prosjektleder Follos faglige sluttrapportering fra prosjektet ved å gå inn på linken nedenfor.
I tilknytning til avslutningen av «Fra ti til en» i april 2014 skrev Follo et åpent innspill til SKOG22 som en kronikk i Nationen. I kronikken oppfordret Follo SKOG22 til å bidra til å få på plass et system av skogkoordinatorer. Du kan lese kronikken i Nationen ved å gå inn på linken nedenfor.
Les Follos faglige sluttrapportering fra forskningsprosjektet «Fra ti til en».
Om SKOG22

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.