Den tredje konferansen for bygdeforskning har startet i Trondheim og arrangør er Norsk senter for bygdeforskning. Konferansen er etablert som en møteplass for nordiske bygdeforskere; der utfordringer og utvikling i de nordiske bygdesamfunnene er fokus, forskningsresultater utveksles og nettverk bygges. Ett overordnet fokus for årets konferanse er velferd i de nordiske bygdene.

Tittelen til årets konferanse, “Nordic Ruralities: Thriving and Declining Communities”, refererer til hvordan bygdeområder og lokalsamfunn i Norden opplever ulik utvikling, avhengig av nasjonal regionalpolitikk, geografisk lokalisering, og ulikheter i velferdspolitikk. Konferansen ønsker debatt om de nordiske velferdsstatenes rolle i bygdeutviklingen.
Den skandinaviske velferdsstaten og ‘den Nordiske modellen’ er et internasjonalt kjent begrep. Hva betyr disse i praksis for ulike distrikt og bygdeområder? Og hvordan takler ulike bygder utfordringer som oppstår når velferdsstaten delegerer mer ansvar fra sentralt til lokalt nivå?
 
Fire samfunnsforskere foreleser i plenum om følgende tema:
Halvard Vike, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo:
Tittel på foredrag: “Rural modernities and welfare in the Northern European Periphery: A Revisionist Perspective”
Vike presenterer en kritisk tilnærming til nordiske kommuner som velferdstilbydere og lokaldemokrati. (10.09., kl. 11:45)
 
Annette Aagaard Thuesen, universitetslektor ved Syddansk Universitet, Danmark:
Tittel på foredrag: “Local governance in new varieties in a changing welfare state – Volunteers in co-production and LEADER”
Thuesen foreleser om bygdeutvikling, med fokus på lokal samstyring (governance), det vil si lokalt initierte styringssamarbeid som gjerne involverer både offentlige, private og frivillige aktører. (8.9., kl. 13.15)
 
Edward H. Huijbens, professor ved Universitetet i Akureyri, Island:
Tittel på foredrag: “Tending to tourism – tourism’s role in thriving and declining communities”
Huijbens fokuserer på turismens rolle for bygdenes vitalitet. Om hvordan turismen kan styrke bygdenes økonomi og innbyggernes levekår, under gitte forutsetninger. (10.09., kl. 11:00)
 
Susanne Stenbacka, førsteamanuensis ved Uppsala universitet, Sverige:
Tittel på foredrag: “International migration and sustaining resilience in rural areas – individual and community strategies”
Stenbacka fokuserer på internasjonal innvandring til bygdene. Om hvordan bygdesamfunn så vel som migrantene selv har strategier for å takle stress og utfordringer i forbindelse med at flyktninger immigrerer til bygdene her nord. (8.9., kl. 14.00)
 
For øvrig presenterer 75 forskere fra Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge sin forskning fordelt på parallelle arbeidsgrupper med mange ulike bygderelaterte temaer, se programoversikt over alle presentasjonene på konferansen her:https://nordicruralities.rural.no/program/group-program/
Hjemmesidene til Nordic Ruralities/

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.