Avslutningskonferanse for prosjektet "Havbrukets lokalitetstilgang – konkurranse om arealtilgang langs kysten" arrangeres på Radisson Blue Værnes den 08. oktober. Les hele saken for påmelding og program.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) har finansiert prosjektet, som har vært et samarbeid mellom Norfima (prosjektleder), Universitet i Tromsø, Sintef og Bygdeforskning,
Både myndigheter og havbruksnæringen forventer og legger opp til en betydelig vekst i produksjonen; en tredobling er skissert. Tilgang til gode lokaliteter vil være en avgjørende faktor for videre vekst i havbruksnæringen, og utviklingen går i retning av færre, men med fokus på optimale produksjonslokaliteter.
Denne veksten er ikke uproblematisk fordi bruken av kystsonen utfordres av mange interesser og brukere. Sentralisering og strukturendringer i næringa og utfordringer knyttet til sykdom, lus og rømming fører samtidig til omdømmeutfordringer for havbruksnæringa. Dette kan bidra til en svekking av næringas lokale legitimitet og kommunenes vilje til å prioritere havbruk i sin arealplanlegging i konkurranse med for eksempel hyttebygging, reiseliv og friluftsliv. I tillegg legger en rekke andre samfunnsinteresser og –behov beslag på kystsonen.
I prosjektet er det blant annet gjennomført ringvirkningsanalyser (Nofima), det er sett på rettslige forhold (UiTø) mens Sintef og Bygdeforskning har samarbeidet om en kartlegging av havbruksnæringas utfordringer knyttet til næringas arealbehov, arealtilgang og arealutnyttelse. Videre har vi sett på virkelighetsoppfatninger og kunnskapsbehovet for å bedre tilgangen på areal og redusere konfliktnivået.
Fra Bygdeforskning har Katrina Rønningen og Svein Frisvoll deltatt i prosjektet.
Mer om konferansen
Påmelding

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.