I en kronikk i Nationen diskuterer bygdeforskerne Gro Follo og Jostein Vik muligheten for å styre skogbruksaktiviteten. Det er grunnleggende begrensninger i denne styrbarheten, men forskerne argumenterer for at styrbarhet – og dermed måloppnåelse – vil øke ved å etablere og realisere en skogeierpolitikk.

Skogbruket er ikke bare en næring, men også et politisk felt som skal styres til å levere det politikerne setter opp som mål. Follo og Vik påpeker at skogbruksaktivitet generelt styres gjennom markedsmessige insentiver, kulturelle normer og/eller politiske reguleringer. Imidlertid gjør begrensninger i disse styringsmulighetene at skogeiere må motiveres heller enn å styres.
Det har vært og er en debatt rundt eiendomsstrukturen i norsk skogbruk. Temaet har inngått i statsbudsjett-debatten, og det inngår i diskusjonen til den regjeringsoppnevnte SKOG22-grupperingen. Det er snakket om endring i konsesjonslov og skatteregime for å få økt omsetning av skogeiendommer og dermed mer skog på den enkelte skogeiers hånd. Etter Follo og Vik sine vurderinger skal det svært store endringer til i eiendomsstrukturen før den store hopen av skogeiere vil være uavhengig av andres motiveringsarbeid. Det må en skog(eier)politikk ta inn over seg.  

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.