Vi observerer stadig reportasjer i media om konflikter mellom folk som på ulike måter beveger seg rundt i naturen. Konfliktene som beskrives dreier seg ofte om hva som skal være akseptable aktiviteter, akkurat der, akkurat da. Om hva som er greit og ugreit.

I denne kronikken, basert på et nylig avsluttet forskningsprosjekt, diskuterer Frode Flemsæter endringsprosesser og påfølgende spenninger innenfor det norske friluftslivet – hva som blir oppfattet å høre hjemme eller ikke, på bestemte steder, til bestemte tider. Han peker på at friluftslivet har en sterk moralsk dimensjon, og er kritisk til om dette skal få utslag i at man prøver å løse de påståtte konfliktene med å skille ulike brukergrupper fra hverandre i Marka-områder. Dette virker forlokkende, basert på prinsippet om at dersom ulike grupper holdes atskilt så unngår vi også konflikter, men Flemsæter mener at et apartaid-system i Marka neppe fører til færre konflikter, snarere tvert i mot.
Les hele kronikken i Romsdals Budstikke (nettversjon).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.