Bygdeforskning har fått i oppdrag fra ti norske øykommuner uten fastlandsforbindelser å utrede kommunestruktur for disse.

Et hovedformål med utredningen er å fremstille kunnskap om den spesifikke situasjonen som øykommuner uten fastlandsforbindelse befinner seg i. Dette er kunnskap som pr i dag mangler i faktagrunnlaget for kommunereformen. Oppdraget skal undersøke følgende variabler: avstandsulempe, rekrutteringsutfordring, bosettingsmønstre og lokalsamfunnskvalitet.
Prosjektet vil basere seg på data fra kvalitative intervju med ordførere og rådmenn i de ti kommunene, rådmann i eventuell sammenslåingskommune, representanter fra næringslivet og fastboende i de ti kommunene. Utredningen vil dessuten inkorporere data fra en spørreundersøkelse som Sentio Research gjennomfører på oppdrag fra Træna kommune.
Prosjektleder er Svein Frisvoll.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.