På oppdrag fra ti øykommuner uten landfast forbindelse har Norsk senter for bygdeforskning utredet mulige konsekvenser av ny kommunestruktur for slike kommuner.

Utredningen har hatt et særlig fokus på tre hovedområder: avstandsulemper, rekrutteringsutfordringer og bosetting og gir en analyse av hvordan både innbyggere, kommune og næringsliv vurderer ulike effekter av en eventuell kommunesammenslåing. Resultatene fra utredningene vil også kunne ha relevans for andre distriktskommuner med utpregede avstandsulemper.
Resultatene fra utredningen skal legges fram for Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite på Utsira 12. mars.
Prosjektleder for utredningen har vært forskningsleder Svein Frisvoll – Mob. 40 21 28 62 / Kontor 73 59 05 12 / E-postsvein.frisvoll@ruralis.no

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.