Motsetninga mellom sentrum og periferi har vore og er eit viktig skilje i norsk politisk historie. Den viktigaste distriktspolitiske debatten i dag dreier seg om kor mange styringsnivå og kommunar landet bør ha. Den nye meldinga til Stortinget om oppgåveoverføring til kommunane, viser at Regjeringa legg opp til ei moderat reform. Ein vil sjå at kommunar og fylke i stor grad går saman to og to, og at det neppe blir mindre enn 300 kommunar og 12 fylke når prosessen er over.

Artikkelen er skreve av Reidar Almås og utgjeve i PLAN nr. 2/2015.
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.