I 2012 vedtok Stortinget å legge den nye kampflybasen til Ørland. Dette skaper betydelig usikkerhet for de bøndene som skal videreutvikle produksjonen i et attraktivt jordbruksområde.

Muligheter
Studien av jordbrukets muligheter i kampflybasens nærhet er gjennomført i samarbeid mellom forskere ved NILF og Bygdeforskning på oppdrag fra Ørland kommune. Rapporten Revitalisere støyutsatt jordbruk drøfter både muligheter for utvikling av jordbruksdriften, bøndenes og jordbruksfamilienes opplevelse av situasjonen og forutsetninger for at bøndene skal velge å satse. Rapporten anbefaler, for det første, større innsats for å redusere usikkerheten. Rapporten peker både på usikkerhet knyttet til lang gjennomføringstid for oppgjør med berørte bruk, prinsipper for oppgjør og faglig støtte til grunneiere.

Usikkerhet
Det andre hovedtiltaket er bedre muligheter for å vurdere investeringer under uvanlig stor usikkerhet. Ett forslag er å tilby bøndene og deres husholdninger rådgivning om langsiktige tilpasningsmuligheter. Rapporten hevder også at situasjonen kan tilsi særbehandling når det gjelder tilgang til jordbrukets investeringsordninger.

Kontaktpersoner: Egil Petter Stræte og Ivar Pettersen, NILF
 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.