Maja Farstad forsvarer onsdag 03.06.2015 offentlig for graden ph.d. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, innlevert avhandling med tittel: «Hytteeierne og bygda. Interesser, moral og vern av lokale ressurser».

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:
Førsteamanuensis Sissel Eriksen, Universitetet i Tromsø
Førsteamanuensis Paul Van Auken, University of Wisconsin
Professor Arild Blekesaune, NTNU
Professor Arild Blekesaune har administrert komiteens arbeid.
Prøveforelesningen vil bli holdt i Auditorium D3, Dragvoll, onsdag 3. juni 2015 kl. 10.15 over oppgitt tema: «Kan turisme og hytteturisme bidra til kulturutvikling og et moderne bærekraftig samfunn i bygde-Norge? Hvilke samfunnsmessige verdier fremmes, og hva er – eller kan være, negative trekk ved en slik utvikling?»
Disputasen vil bli holdt i Auditorium D3, Dragvoll, onsdag 3. juni 2015 kl. 12.15.
Prøveforelesning og disputas er åpne for alle interesserte.
Veileder har vært professor Reidar Almås, NTNU.
Her finner du sammendrag på norsk og engelsk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.