Samarbeid i verdikjeder for storfekjøtt kan øke verdiskapningen!

I dagens debatt om verdikjeden for mat, handler det ofte om dagligvarekjedenes makt og økende maktutøvelse overfor leverandørene. Dette gir imidlertid ikke hele bildet av situasjonen. I kvalitetsproduksjoner til dagligvarekjedenes premium egne merkevarer (EMV), kan forholdet mellom aktørene beskrives som et nært utviklingssamarbeid. I kvalitetsproduksjoner kreves mer kunnskap og tilpasning på alle ledd i kjeden for å sikre økt kvalitet, noe som innebærer større krav til kommunikasjon og samarbeid mellom aktørene for å lykkes. Med utgangspunkt i de utfordringer verdikjeden for storfekjøtt står overfor, foreslås økt søkelys på kvalitetsproduksjoner, tiltak for å hindre maktutøvelse, og økt samarbeid mellom aktører i verdikjeden og mellom næringa og myndighetene.
Kilde: Kvam, G. T. 2015: Konkurranse og samarbeid i verdikjeden for storfekjøtt, Norsk matmakt i endring (Fagbokforlaget).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.