Bygdeforskning har undersøkt norske bygder og deres kvinner og menn i over 30 år. Andre forskere har gjort tilsvarende i andre land. Resultatet presenteres i «Feminisms and Ruralities». I det velrennomerte magasinet Choice blir boka «highly recommended». Noe for også deg?

Boka består av 14 kapittel redigert av Barbara Pini, Berit Brandth og Jo Little. Kapitlene er organiserte under overskriftene «The Feminist Movement and Rural Women» og «Feminist Perspectives of Rurality». Brandth har hatt sterk tilknytting til Bygdeforskning i en årrekke, og vi er svært glade for at arbeidet til en av våre nære samarbeidspartnere gis så uforbeholden tilslutning som det amerikanske Choice gjør. Choice er et ledende magasin for anmeldelse av akademiske bøker, og i deres august-nummer i år sies det at «the overall scholarship in the contributors’ range of approaches and locations -issues of gender from queer theory to roles in agricultural and extractive production-is impressive». Ett av kapitlene i boka er skrevet av Berit Brandth i samarbeid med bygdeforskerne Gro Follo og Marit S. Haugen. De fokuserer på organisasjonen Kvinner i Skogbruket, og kapitlet bærer tittelen «Paradoxes of a Women’s Organization in the Forestry Industry».
Her kan du lese om boka og bestilling.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.